5sterrenDisclaimer OstreaBird1 toRight

Ostrea Appartementen B.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 56508891), hierna te noemen Ostrea, verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Ostrea behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van deze website kan op elk moment wijzigen of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van Ostrea. Ostrea spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De inhoud van deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten en/of het wijzigen en/of verwijderen van de inhoud van deze website wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van deze website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Ostrea doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op dez website. Ostrea oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met Ostrea. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ostrea nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ostrea en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden, oneigenlijk, ongeautoriseerd en elk ander gebruik van deze website en de inhoud daarvan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ostrea, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is. Ostrea houdt toezicht op het gebruik van deze website en de toegang tot deze website. Ostrea kan u de toegang tot deze website ontzeggen en/of het gebruik van deze website en/of de informatie en/of de diensten die worden aangeboden op en/of via deze website door u (laten) stoppen.

 

 Toren